Entrepreneurship, Transition, Sustainability

ENTRAS is ontstaan uit de overtuiging dat iedereen moet bijdragen aan duurzaamheid. De veranderingen hiervoor ontstaan door creatief naar bestaande situaties en technologieën te kijken. Dromen ligt hieraan de basis. Maar om visionaire veranderingen werkelijk te maken zijn durf en een ondernemersmentaliteit essentieel.

Om deze transitie te realiseren combineert ENTRAS projectontwikkeling, waarin wij garanties geven, met organisatie van de exploitatie, waarin wij deze garanties borgen. Hiervoor hanteren wij een geheel eigen aanpak van vastgoed verduurzaming. Geen adviezen of dikke onderzoeksrapporten, maar in gezamenlijkheid hands-on aan de slag.

Bij de realisatie maken wij altijd gebruik van geautomatiseerde systemen zodat wij resultaten continu kunnen monitoren. Combineer dit met onze filosofie dat projecten pas echt succes hebben bij gemeenschappelijk belang en je hebt een geslaagde verduurzaming. Daarom ENTRAS. We are in this together.

Entrepreneurship, Transition, Sustainability

Een greep uit onze projecten

Heinen en Hopman / Geotherm Systems BV

Heinen en Hopman / Geotherm Systems BV

Weet u wat de installaties in uw gebouw verbruiken aan energie? Weet u ook of deze hoeveelheid verbruikte energie optimaal is benut? En heeft u hiervoor het best mogelijke binnenklimaat verkregen? Allemaal vragen waar veel gebouweigenaren en beheerders niet direct antwoord op kunnen geven.

WKO Bunschoten Spakenburg

WKO Bunschoten Spakenburg

Voor het financieel-, organisatorisch en technisch beheer van de warmte- koude opslag installatie zocht Spuiplein BV een partij die hier kennis en ervaring in heeft. Die partij heeft Spuiplein BV gevonden in ENTRAS. ENTRAS heeft een totaalplan opgesteld voor het inrichten en voeren van het exploitatiemanagement van deze warmte- koude opslag installatie.

SRO

SRO

Om de bouwactiviteiten te coördineren, de werkzaamheden binnen planning uit te voeren en de gewenste kwaliteit te behalen, heeft de Entras de rol van ondernemend en besluitvaardig directievoerder aangenomen.

“Met ENTRAS samenwerken is non-traditioneel. Het onderscheid opdrachtgever versus opdrachtnemer bestaat niet meer: we zijn allen volwaardige partners en ondernemers van het project. Samen profiteren we en samen zitten we op de blaren”.

Jan Heeremans, Directeur Hoorne Vastgoed en Partner ENTRAS