Verduurzaming Kennemer Sportcentrum

Het Vraagstuk

Het Kennemer Sportcenter is een unieke businesscase door het totaal aan maatregelen dat gelijktijdig en integraal werd uitgevoerd. De strekking van de integrale verduurzaming werd uiteindelijk samengevat tot drie belangrijke componenten, zoals het aanbrengen van een hoogwaardige dakbedekking, het toepassen van een houtpelletketel-installatie en het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Het Antwoord

In totaal plaatsten wij 660 zonnepanelen met een technisch haalbare opbrengst van 171 kWp. Wat ENTRAS als partner van SRO waarborgt, is dat de jaarlijkse opbrengst niet lager mag zijn dan minimaal 90% en over een periode van vijf jaar 95% van de gegarandeerde opbrengst. Het TCO/KPI van de houtsnippers gestookte warmteopwekkingsinstallatie houdt in dat de installateur ook zorg draagt voor voldoende levering van houtsnippers en een gegarandeerde hoeveelheid warmte. Zo zijn alle belangen gelijk: de prestatie is leidend en niet het aantal uren of handelingen. Samen maken we het onmogelijke mogelijk.

De Samenwerking

Voor de realisatie van de integrale verduurzaming bestond de aanbesteding uit een combinatie van vormen; deels traditioneel en deels als Total Costs of Ownership (TCO), in combinatie met enkele Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).  De financiering werd vanuit verschillende invalshoeken gedekt, zowel door ENTRAS als door SRO en de gemeente Haarlem. Deze ontwikkelingen leggen de basis voor een gezamenlijk gedragen resultaat en verantwoordelijkheid.

De Voordelen

Geen omkijken naar de administratie, uitvoering en contact met gemeente en stakeholders.


Verduurzaming Kennemer Sportcentrum