Heinen en Hopman / Geotherm Systems BV

Het Vraagstuk

Weet u wat de installaties in uw gebouw verbruiken aan energie? Weet u ook of deze hoeveelheid verbruikte energie optimaal is benut? En heeft u hiervoor het best mogelijke binnenklimaat verkregen? Allemaal vragen waar veel gebouweigenaren en beheerders niet direct antwoord op kunnen geven.

De Samenwerking

ENTRAS, Heinen & Hopman en Geotherm wél. Zij hebben de krachten gebundeld. De komende drie jaar zijn zij betrokken voor het realiseren van deze doelstelling voor o.a. het kantoorgebouw van Heinen & Hopman in Bunschoten. Er wordt inzicht gecreëerd en de verbruikte energie wordt direct aan de prestaties van de gebouwinstallaties gekoppeld.

Het Antwoord

Volgens een Roadmap werkt ENTRAS toe naar inzicht, bewustwording en kostenverlaging op alle vlakken. ENTRAS zorgt voor dit inzicht en koppelt de verbruikte energie direct aan de prestaties van de  gebouwinstallaties, met behoud van comfort. Dit levert op:

  • een verlaging op van het energieverbruik met ca. 10 % tot 15%;
  • een verhoging van de medewerkerstevredenheid met ca 20%;
  • een verlaging van de energiekosten (inkoop) van ca 10%;
  • verlaging van de onderhoudskosten middels prestatieovereenkomst van ca 5% tot 10%.

De Voordelen

Evenals de gebouwinstallaties debet zijn aan de hoeveelheid verbruikte energie, hebben ook de gebruikers een belangrijke invloed hierop. Daarom werkt Entras samen met Heinen & Hopman en Geotherm actief aan gedrag, bewustwording en neemt iedereen mee op de weg naar een lager energieverbruik. Gezamenlijk naar het hoogst haalbare resultaat. Because we’re in this together.


Heinen en Hopman / Geotherm Systems BV